19.1.2023

Kehityskeskustelut, keharit, keket

tule tule hyvä kehari – älä tule paha kehari

Katseet ovat jo kohti kevättä ja keväisin usein ennen lomia on hyvä pysähtyä hetkeksi ja arvioida mennyttä työvuotta ja tutkailla tulevaa.  Kehityskeskustelut ovat se hetki ja mahdollisuus.

Kehityskeskustelut ovat aina kahden osapuolen keskustelu. Valmistelua ja aktiivisuutta tarvitaan niin työntekijältä kuin esihenkilönkin puolelta.  Se millaisena koetaan työyhteisön ilmapiiri, heijastuu hyvin myös keskusteluihin. Odotetaanko niitä innokkaasti ja valmistautuen vai koetaanko ne välttämättömänä pahana.

Hyvin toteutettuina ne luovat luottamusta, motivaatiota ja työnimua työntekijälle.  Keskustelut antavat mahdollisuuden tuoda esiin omia toiveita tulevaan ja ajatuksia työn ja itsensä kehittämiseksi.  Esihenkilölle ne ovat erinomainen tilaisuus saada tietoa eri prosessien toimivuudesta yrityksessä, tutustua tekijöihin yksilöinä ja näin saada työkaluja omaan työhön esihenkilönä ja johtajana. Laadukkaat keskustelut toimivat työkaluina yrityksen osaamisen johtamisessa ja jatkuvan parantamisen ja kehittämisen työkaluina.  Kehityskeskusteluun on hyvä varata oma osansa yrityksen vision ja lyhyesti strategian läpikäymiseen tai kertaamiseen.  Oivallinen paikka jalkauttaa ja kirkastaa niiden sanomaa.

Valmisteltu on puoliksi tehty.  

Kehityskeskusteluihin kannattaa panostaa ja laatia ”käsikirjoitus” huolella, vaikkakin tilaa on annettava myös spontaanille ajatuksien vaihdolle.

Saatavilla on ihan ilmaiseksi kehityskeskusteluun lomakkeita ja keskustelunrunkoja, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata siitä aivan oman näköisen, tärkeintä on olla mietittynä, millaisia asioita keskustelussa vähintään käydään läpi ja esihenkilön tehtävänä on johdattaa keskustelua omalta osaltaan siten että halutut asiat tulevat läpikäydyksi.

Palaute on lahja, jolla autat toista onnistumaan.  Kehityskeskustelu on paikka antaa palautetta puolin ja toisin.  Palaute tulee antaa rakentavaan ja yhteistä hyvää tavoitellen.  Palautteella tuodaan esiin onnistumisia ja saadaan tietoa siitä mitä kehittää.  Esihenkilölle annettu palaute on aivan yhtä tärkeää omassa työssään onnistumiselle kuin työtekijälle omassaan.  Ilmapiirin ollessa luottamuksellinen ja rakentava niin palautteen antaminen ja saaminen on luontevaa.

Elävyys ja seuranta, kehityskeskustelussa esiin nousseisiin ja sovittuihin asioihin on hyvä palata ja tarkastella pitkin vuotta. Näin toimittuna keskustelut muodostavat elävän tapahtumaketjun ja vuosittainen varsinainen keskustelu tavallaan päättää ketjun ja aloittaa uuden.  Osa kehitettävistä asioista voi jatkua jopa vuosien yli, mutta on palkitsevaa havaita ja kirjata pienetkin asiat polulla kohti tavoitetta.

Jatkuvuus on tärkeää

Ennen keskustelua tai viimeistään keskustelun aluksi on aiheellista kertailla edellisen keskustelun antia ja sovittuja tavoitteita. Saavutettiinko se mitä tavoiteltiin, mitkä asiat tukivat ja mitkä hankaloittivat tavoitteiden saavuttamista.

Elävyyttä- seurantaa ja jatkuvuutta mahdollistaa keskustelujen muistio, joka on molempien hyväksymä ja molempien käytettävissä aitona työkaluna, jolloin asiat eivät ole muistin varassa ja seurantaa syntyy kuin itsestään.

Heräsikö innostusta kehityskeskusteluun yrityksessäsi? Kysy rohkeasti apua, sillä meillä on lupa palvella

Terveisin
Sirpa Kauppila
010 3402625