HR-Palvelut

LUPA TOIMIA

Vastaamme yrityksesi henkilöstöhallinnosta.

Vastaamme yrityksesi henkilöstöhallinnosta. Hoidamme yrityksesi palkanlaskennan sekä palkkoihin liittyvät viranomaishakemukset ja -ilmoitukset.

 • Työsuhdeasiat

  • Autetaan uuden työntekijän palkkaamisessa

   • Lasketaan tarvittaessa palkkauskustannukset, ollaan mukana rekrytointiprosessissa jne.
  • Työsopimukset ja muut työsuhteeseen liittyvät asiat

   • Luodaan pohja asiakirjoille tai laaditaan kokonaan
  • Lakisääteiset ilmoitukset

  • Palkkatason määrittely

  • TES-asiat: palkankorotukset, lomakäytänteet ym.

Ota
yhteyttä

 • Etu- ja palkitsemisjärjestelmät

  • Luontoisedut vs. työsuhde-edut

   • Tarvittaessa hallinnoidaan yrityksen lounas- ja virike-etua, määritellään esim. pyöräedun arvo jne.
  • Palkitsemiset ja bonukset sekä henkilökunnan merkkipäivät ja palvelusvuodet

 • Työterveyshuolto, hyvinvointi ja turvallisuus

  • Mm. poissaoloilmoitukset (sairauslomat) ja ilmoitus työterveyteen

  • Työterveyshuollon korvaushakemukset Kelalta

  • Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

   • (varhaisen puuttumisen käytäntö)

Ota
yhteyttä

 • Työaikakirjaukset

  • Työaikalaki 32§

   • Työntekijöiden tehdyt työtunnit pitää olla todennettavissa (tuntilaput eivät riitä)
    tarjoamme tähän helppokäyttöisen mobiilisovelluksen

 

Koulutussuunnitelman laadinta

koulutussuunnitelman laatiminen on edellytys koulutusvähennyksen saamiselle

 

 

Haluamme olla osa yritystäsi, joten annamme sinulle nimetyn HR-vastaavan. Näin varmistamme sen, että yrityksesi ja henkilökuntasi asiat tulevat hoidetuksi yrityksesi toimintatapojen mukaisesti.

 

Ota
yhteyttä