Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä/Tietojen käsittelijä:

JPond Oy (2424761-4),
Lentolantie 11, 36220 Kangasala
Puh. 010 574 3800
info@jpond.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Asiakasrekisteri

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon: yritystoimintaasi vaikuttavien viestien lähettäminen sähköisesti ja liikeasioidesi hoitaminen sekä palvelujemme laskuttaminen .

Henkilötietojesi käsittely perustuu asiakassopimukseen, jonka solmit JPondin kanssa. Pakollisina edellytettävien tietojen antaminen on asiakassuhteen solmimisen edellytys.

Asiakkaan työntekijärekisteri

Palkkahallinnon palvelujen ostajien osalta ylläpidämme asiakkaan antaman ohjeistuksen mukaisesti hänen työntekijärekisteriään. Tällöin olemme oikeudellisesti henkilötietojen käsittelijä ja asiakkaamme on rekisterinpitäjä. Rekisterin tarkoituksen on varmistaa asiakasyrityksen henkilökunnan palkanmaksu ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisterin sisältä koostuu seuraavista tiedoista:

– asiakasyrityksen nimi ja y-tunnus
– yhteyshenkiön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– yrityksen postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– yritysen laskustusosoite

Työntekijärekisteri sisältää:

– työntekijän nimen ja sosiaaliturvatunnuksen
– yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköposti
– tilinumeron ja verokortin tiedot
– ammattiliitto ja vakuutustiedot
– ammattinimike ja työsuhdetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tarvittavat henkilötiedot lähtökohtaisesti asiakasyrityksemme ilmoittamalta yhteyshenkilöltä tai suoraan työntekijöiltä. Rekisterissä olevillä henkilöillä on mahdollisuus korjata ja poistaa tietonsa rekisteristämme, ellei laki edellytä tietojen pitämistä rekisterissä (työntekijärekisteri).

Rekisterien suojauksen periaatteet

Tulostettu materiaali on varastoituna asiaasi hoitavan työntekijämme (kirjanpitäjä, palkanlaskija, sihteeri) työhuoneessa, huoneiden ovet pidetään lukossa työajan ulkopuolella ja aina huoneiden ollessa tyhjänä. Myös tietokoneet lukitaan salasanoilla. Toimistolla on kameravalvonta. Tärkeämmät asiakkaiden pankki- ja rahaliikennettä koskevat tunnusluvut sekä henkilökuntaa koskevat arkaluontoiset asiakirjat pidetään erillisessä lukitussa kaapissa.

Sähköiset asiakasarkistot ovat MS Officen Office 365 -palvelussa. Yritysten talous- ja palkkatietoja sekä henkilökuntarekisteriä säilytetään Visma Solutionin Netvisor-palvelussa. Kaikki palvelun tarjoajat ovat luotettavia ja vastaavat tietojen turvallisesta säilytyksestä.

Tietojen luovuttaminen

Rekistereissämme olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen lupaa, eikä tietoja missään nimessä anneta tai myydä kolmansille osapuolille suoramarkkinointia tai mainontaa varten.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Lisätiedot

Annamme mielellämme lisätietoja tietojenkäsittelystämme ja tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi. Sallimme alan käytäntöjen ja hyvän tavan puitteissa myös tietosuojakäytäntöihimme kohdistuvan auditoinnin.

Kirsi Tulkki
Miss Manipenni
kirsi.tulkki(at)jpond.fi
010 205 3865