10.5.2021

Harkitsetko uuden työntekijän palkkaamista

Aivan ensimmäisenä pitää olla tarve uudelle työntekijälle. Yrityksessä on hyvä tarkistaa, saisiko työt tehtyä mm. töiden uudelleen järjestelyllä tai muuttamalla työskentelytapoja tehokkaammaksi. Jos näin ei ole, niin sitten pitää palkata uusi työntekijä.

Uutta työntekijää palkatessa tulee miettiä tarkoin, minkälaista persoonaa yritykseen haetaan, välttämättä pätevin ei ole aina paras vaihtoehto, uuden työntekijä pitää sopia jo olemassa olevaan porukkaan.

Rekrytointi voidaan tehdä monella eri tavalla:

  • Ulkoistaa kokonaan
  • Käyttää eri rekrytointikanavia mm. TE-keskus, Duunitori, Monster,
  • Käyttää vain sosiaalista mediaa
  • Kysellä tutuilta, josko tietävät jonkun, joka olisi kiinnostunut uudesta työpaikasta

Kun rekrytointi on suoritettu ja henkilö valittu syntyy työsuhde.

MUISTILISTA, mitä kaikkea pitääkään muistaa..

Työsopimus: Siinä kerrotaan työsuhteen kesto, koeaika, työtehtävät, säännöllinen työaika, palkka, työntekopaikka, vuosilomat, noudatettava TES sekä kaikki muut seikat mitä on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. Työsopimus on hyvä tehdä ennen työsuhteen aloittamista.

Työntekopaikka kuntoon: Tarvittavat välineet, mm. sähköposti, puhelin, tietokone, kulkuluvat, osto-oikeudet, avaimet jne.

Perehdytys: Sovitaan ketkä perehdyttävät ja kuka on Tutor, jolta voi kysyä neuvoja tuntematta huonoa omaatuntoa.

Työterveys: Ilmoitus uudesta työntekijästä ja työhöntulotarkastuksesta sopiminen työntekijän kanssa

Salassapitosopimus: Mietitään, onko tarpeen tehdä salassapitosopimus työntekijän kanssa ja mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä

Etätyösopimus: Mikäli työpaikalla on mahdollista tehdä etätöitä, on työntekijän kanssa hyvä tehdä etätyösopimus. Sopimuksessa määritellään työnteon säännöt ja täsmennetään yksilölliset etätyöjärjestelyt (työtehtävät, työvälineet, työaikaseuranta jne.). Sopimus on tärkeä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannalta: etätyössä työtapaturma korvataan vain työntekijän etätyöksi sovittuun työhön välittömästi liittyvän toiminnan yhteydessä sattuneet tapaturmat.

JPond haluaa olla osa yritystäsi, joten annamme sinulle nimetyn HR-vastaavan. Näin varmistamme sen, että yrityksesi ja henkilökuntasi asiat tulevat hoidetuksi yrityksesi toimintatapojen mukaisesti. Lisätietoa HR-palveluista löydät kotisivuiltamme.

Pia Dahlman
HR-palvelut
pia.dahlman(at)jpond.fi