16.6.2021

Työnantajan kustantama koulutus

Verovapauden edellytykset

Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Koulutus tapahtuu lähtökohtaisesti työnantajan intressissä, kun työnantaja päättää kustantaa työntekijälle koulutusta.

  • Koulutus tapahtuu työnantajan intressissä,  jos se on hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa.
  • Työnantajan ei tarvitse tarjota koulutusta kaikille työntekijöille, jotta siihen voitaisiin soveltaa verovapaussäännöstä.
  • Koulutuskustannusten verovapaus edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että työnantaja maksaa koulutuksen suoraan koulutuksen järjestäjälle.
  • Jos osakas työskentelee yhtiön palveluksessa, hänen koulutuskustannuksiaan arvioidaan samoin kuin työntekijän koulutuskustannuksia. Koulutuskustannusten verovapaus ei edellytä palkanmaksua osakkaalle.
  • Säännöstä ei sovelleta liikkeen- tai ammatinharjoittajan eikä maataloudenharjoittajan oman koulutuksen kustannuksiin.

Työnantajan intressissä maksettuja ja työntekijälle verovapaita koulutuskustannuksia voidaan yleensä pitää työnantajan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina vähennyskelpoisina menoina. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi koulutuspalkkiot, osallistumismaksut, maksut kurssimateriaalista sekä matka- ja majoituskustannukset.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta >

Koulutusvähennys

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta vähennettävän koulutusvähennyksen määrä on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on yksi koulutuspäivä työntekijää kohti eli kuusi tuntia koulutusta.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta >