9.6.2023

Kassavirtalaskelma

Pitäisköhän repiä tuloslaskelma?

Yleisin haaste yritystoiminnassa on varmistaa päivittäinen rahan riittävyys. Kuulostaa selkeältä ja selvältä asialta.  Siitä huolimatta kirjanpidon laatimisessa ja raportoinnissa keskitytään usein tuottamaan vain ns. lakisääteistä raporttia eli tulos- ja taselaskelmaa. En toki pidä em. raportteja turhina, mutta tietyssä yrityksen tilanteessa ja aikaikkunassa yrittäjän olisi parempi repiä nämä raportit ja keskittyä kassavirtalaskelmaan.

No mikä se kassavirtalaskelma oikein on?

Kassavirtalaskelma on tärkeä liiketaloudellinen työkalu (suomeksi; ihan pelkkä perusexcel riittää), joka auttaa yrityksiä seuraamaan rahavirtojaan tietyllä ajanjaksolla. Yrityksen omistajien ja sijoittajien on tärkeää tuntea yrityksen kassavirrat, jotta he voivat tehdä päätöksiä oikein yrityksen tulevaisuuden kannalta.

Kassavirtalaskelma on väline, joka antaa yritykselle mahdollisuuden seurata riihikuivaa (pankkitilin rahat ja käteisvarat) rahaa tiettynä ajanjaksona. Se auttaa yrityksiä selvittämään, mistä rahaa tulee ja mihin rahaa käytetään. Kassavirtalaskelma koostuu kolmesta eri osasta: käyttöön liittyvät kassavirrat, investointeihin liittyvät kassavirrat ja rahoitukseen liittyvät kassavirrat.

Käyttöön liittyvät kassavirrat

Käyttöön liittyvät kassavirrat ovat rahavirrat, joita yritys saa päivittäisen toimintansa kautta. Se sisältää sekä kassaan tulleet että kassasta maksetut rahat. Tähän lasketaan esimerkiksi myyntitulot, ostot ja palkkakulut. Tämä osa kassavirtalaskelmasta osoittaa, onko yrityksellä positiivinen vai negatiivinen kassavirta (suomeksi; tuleeko rahaa yrityksen kassaan/pankkitilille enemmän kuin sieltä lähtee rahaa)

Investointeihin liittyvät kassavirrat

Investointeihin liittyvät kassavirrat ovat rahavirrat, jotka liittyvät yrityksen investointeihin, kuten uusien laitteiden hankintaan, uusien rakennusten rakentamiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Tämä osa kassavirtalaskelmasta näyttää, kuinka paljon yritys on käyttänyt rahaa investointeihin ja kuinka paljon rahaa on saatu tuottona kassaan investoinneista (myyntituloja/vuokratuloja muita tuloja)

Rahoitukseen liittyvät kassavirrat

Rahoitukseen liittyvät kassavirrat ovat rahavirrat, joita yritys saa rahoituksen hankkimisen kautta, esimerkiksi lainanottamisen tai osakeannin kautta. Tämä osa kassavirtalaskelmasta osoittaa, kuinka paljon rahaa on saatu yrityksen rahoittamiseen ja kuinka paljon velkaa yrityksellä on.

Miksi kassavirtalaskelma on tärkeä?

Kassavirtalaskelma on tärkeä työkalu yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimiseksi. Siinä nähdään, miten yrityksen käteisvarat liikkuvat tietyllä ajanjaksolla, ja se auttaa yritystä ymmärtämään voiko se selviytyä laskuistaan ja velvoitteistaan. Lisäksi kassavirtalaskelman avulla yritys voi suunnitella investointejaan tulevaisuudessa ja tehdä päätöksiä rahoituksen hankkimisesta.

Yrityksen taloushallinnossa paras loppuratkaisu saadaan aikaiseksi yritysjohdon ja tilitoimiston yhteistyöllä, sama päätee myös kassavirtalaskelman laatimiseen.

Kassapositiivista kesää kaikille ☀

Janne
Mr. Pond