24.9.2021

Taloushallinnon agentti apunasi

Mitä yrityksen tulisi huomioida tilinpäätöksestä ja miten tärkeimpiä tunnuslukuja tulkitaan? Miten tasetta ja tuloslaskelmaa analysoidaan? Tilinpäätös kertoo yritykselle menneen tilikauden tapahtumat, yrityksen varat ja velat tilinpäätöshetkellä sekä toiminnan kannattavuuden. Tilinpäätöstä kun osataan huolellisesti tulkita, saadaan selville ovatko peliliikkeet olleet kannattavia.

Päätöksiä tehdään usein yrityksissä valitun strategian pohjalta, mutta ihan yhtä usein, ellei jopa useammin, ainakin täällä mikromaailmassa, mutun perusteella. Tuloksia mitataan perinteisesti niin sanotun talouskolmion mittareilla, eli kannattavuudella, vakavaraisuudella ja yrityksen maksukyvyllä. Kuitenkin tapauskohtaisesti muokattu tilinpäätösanalyysi tarjoaa olennaista ja luotettavampaa infoa päätöksenteon tueksi juuri kyseiselle asiakasyritykselle. Eli päästään pidemmälle ja ollaan uskottavampia, kun valitaan aina tapauskohtaisesti olennaiset tunnusluvut
analyysiin. Lyhyesti, oikein valittujen tunnuslukujen ja analysoinnin kautta saatava informaatio on hyödynnettävissä suoraan yrityksen strategisiin päätöksiin. Perinteisen tilinpäätöksestä saatavan tiedon lisäksi analyysillä voidaan osoittaa investointi kannattavaksi tai kannattamattomaksi, tai perustella rahoituspäätös.

Taloushallinnon ammattilaiset tuntevat tilinpäätöksistä tuotettavan informaation vahvuudet ja heikkoudet sekä taloudelliset periaatteet. Ulkopuolinen asiantuntija voi monesti avata yritysjohdon silmät ja kyseenalaistaa tiettyjen toimintojen todellisen tilan Yrityksen arvo voidaan osaltaan määrittää tilinpäätöksessä esiin tulleiden lukujen perusteella. Arvo muodostuu muun muassa taseessa ilmenneistä varoista sekä kassavirrasta ja tuloksesta. Näiden lukujen lisäksi yrityksen arvoon liittyy kuitenkin esimerkiksi sen tulevaisuuden näkymät, asiakkuudet, brändi sekä aineeton pääoma eli ammattitaitoiset ja sitoutuneet työntekijät. Kun yrityksen strategiana on kasvu, tunnusluvut on valittava tavoitteita tukeviksi ja osattava analysoida toiminnan tilan kannalta oikein. Kasvava liiketoiminta osoittaa monesti heikompia tunnuslukuja.

Kaipaatko apuja yritysjohtamiseen. JPondin taloushallinnon agentit seuraavat yrityksesi liiketoimintaa sekä toimialaa ja he seuraavat myös aktiivisesti, mitä muuttuvassa ympäristössä tapahtuu. Palvelukseesi nimetty agentti seuraa yrityksesi tärkeitä lukuja ja antaa suuntaviivoja tulevasta. Talouden agentti voi tarpeen mukaan auttaa yrittäjää budjetoinnissa, rahoitushakemuksissa, kate- ja kustannuslaskelmissa, omaisuudenhoidossa sekä henkilökohtaisissa veroasioissa.

Heidi Kanerva
Controller-palvelut
heidi.kanerva(at)jpond.fi