24.10.2022

Kirjallinen työsopimus – osa hyvää työnantajuutta

Kilpailuvaltti

Kirjallinen sopimus palvelee molempia osapuolia.

Näin aikoina, jolloin työvoimapula on todellisuutta ja tekijöistä kilpaillaan, on yrityksen kilpailuvaltteja ja osa erinomaista työnantajakuvaa asioiden sopiminen kirjallisesti lakeja ja asetuksia noudattaen. Hyvin laadittuna kirjallinen työsopimus antaa selkeän kuvan keskeisistä työehdoista ja suullista sopimusta vahvemman turvan molemmille osapuolille mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

1.8.2022 astui voimaan muutoksia työsopimus- ja työaikalakiin.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle tietoa kirjallisesti työnteon keskeisistä ehdoista entistä kattavammin, elleivät tiedot ilmene kirjallisesta työsopimuksesta.

Työsopimuslaissa, 4§ Selvitys työnteonkeskeisistä ehdoista, lainsäätäjä oheistaa selkeästi, mitä kaikkea on työnantaja velvollinen kirjallisesti selvittämään ja määräajat selvityksen antamiselle.
Työsopimuslaki 55/2001 –Ajantasainen lainsäädäntö -FINLEX ®

Huom!

Miksipä niitä ei siten kirjattaisi jo työsopimukseen, niin säästytään erillisiltä selvityksiltä ja määräaikojen tarkastelulta. Osa tiedoista kuten koeaikaa, vuosilomaa ja irtisanomisaikaa koskevat tiedot voidaan antaa viittaamalla esim. vuosilomalakiin tai noudatettavaan työehtosopimukseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työajan perusteisiin silloin kun kyseessä on työsopimus, jossa on sovittu vaihteleva työaika tai 0–tuntisopimus eli tarvittaessa työhön kutsuttava sekä määräaikainen työsuhde.

Alla mainittuna muutama keskeinen asia uudistuksista.

  • Perustele määräaikaisuus tai vaihteleva työaika, mihin työvoimatarpeen vaihtelu perustuu ja milloin sitä syntyy
  • Viikonpäivät ja kellonajat joina työnantaja voi työaikalain mukaisesti teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta.
  • Työntekijän aloitteesta vaihtelevan työajan sopimuksen voi tehdä rajoituksetta.
  • Työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt
  • Tiedot mahdollisesta lakiin tai työehtosopimukseen perustuvasta oikeudesta työnantajan tarjoamaan koulutukseen.
  • Työnantajalla on velvollisuus oma-aloitteisesti tarkastella toteutunutta työaikaa kerran vuodessa ja mikäli vaihtelevan työajan sopimuksen mukainen vähimmäistyöaika ylittyy säännöllisesti on työnantajan tarjottava työntekijälle uutta sopimusta uudella vähimmäistyöajalla kuukauden kuluessa tarkastelusta.

Meillä JPondilla on käytössämme lakiasiantuntijoiden laatimat ja päivittämät sopimuspohjat kaiken muotoisiintyösuhteisin liittyen ja meillä on LUPA TOIMIA asiakkaamme parhaaksi.

JPond Oy
Sirpa Kauppila
palkka-ja henkilöstöasiat
010340 2625