4.5.2023

Holding yhtiö, eli hallintayhtiö

Nimikin sen jo kertoo, eli tarkoituksena hallita, omistaa ja valvoa toista yhtiötä. Holdingyhtiöllä on määräysvalta liiketoiminnasta omistuksen perusteella suhteessa toiseen yhtiöön.

Holding yhtiö kuviota mietittäessä tulevat kyseeseen sen edut ja haasteet; tässä alla nyt herättelyksi muutama näkökulma, lisätietoja saa sitten kysymällä, jos mielenkiinto herää 😊.

Riskien hallintaa

Holdingyhtiön perustamiselle voi olla useita syitä. Usein syynä kuitenkin on riskienhallinta, omistusrakenteen muutokset, parempi pääomien hallinta, liiketoimintakokonaisuuden myymiseen valmistautuminen tai verosuunnittelullinen näkökulma. Monet ovat löytäneet holding yhtiön edut ja käyttävät sitä strategisesti liiketoiminnassaan.

Holdingyhtiöön voi säästää kertyneitä voittovaroja ja tehdä pidemmän aikavälin suunnittelua varojen jakamisesta ja käyttämisestä. Tämä korostuu tilanteissa, joissa liiketoimintayhtiöllä on useampia osakkaita, joista kukin omistaa liiketoimintayhtiötä oman holdingyhtiönsä kautta. Osakkaat voivat tällaisessa tilanteessa määritellä itse mitä holdingyhtiöönsä kertyvillä varoilla tekevät ja paljonko niistä nostavat itselleen. Holdingyhtiökuvio mahdollistaa avainhenkilöiden sitouttamisen omistuksen kautta liiketoimintaa harjoittavaan yhtiöön. Liiketoimintaa harjoittavan yhtiön arvo saattaa ajan myötä nousta korkeaksi, mutta kun voittovaroja voidaan siirtää liiketoimintayhtiöstä verovapaasti holdingyhtiöön, saadaan liiketoimintayhtiön tasetta kevennettyä ja avainhenkilöitä sitten edullisemmin mukaan liiketoimintayhtiön osakkaiksi.

Holdingyhtiö perustetaan tavallisena osakeyhtiönä, joka ei siis vaadi osakepääomaa ollenkaan. Holdingyhtiörakenteen luominen on helpointa yritystä perustettaessa. Tällöin henkilöomistajien on helppo perustaa oma holdingyhtiö, joka sitten puolestaan merkitsee liiketoimintaa aloittavan yhtiön osakkeet. Näin saadaan haluttu omistusrakenne aikaan ilman veroseuraamuksia ja vähäisillä kustannuksilla.

Liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä holdingyhtiörakenne saadaan aikaan ilman veroseuraamuksia elinkeinoverolain mukaisella liiketoimintasiirrolla. Liiketoimintasiirrossa tulee siirtää itsenäisesti toimeentuleva liiketoimintakokonaisuus kaikkine varoineen ja velkoineen, ja vastikkeena saadaan tytäryhtiön osakkeita.

Oman yrityksen osakkeiden vaihtaminen holding yhtiön osakkeisiin voi olla hyödyllinen strategia monille yrityksille, jotka haluavat kasvattaa liiketoimintaansa, mutta vähentää riskejä. Nettovarallisuuden kasvattamisessa osakevaihto voi olla apuna holdingyhtiörakennetta luotaessa.

Holdingyhtiörakenteeseen liittyviä verotuksellisia näkökohtia

Holdingyhtiötä verotetaan voitostaan kuten muutakin osakeyhtiötä, 20 % verokannalla. Myös holdingyhtiön jakamaa osinkoa verotetaan normaalisti osakkailla.

Kotimaisten listaamattomien osakeyhtiöiden välillä jaettu osinko on kuitenkin verovapaata, liiketoimintayhtiöistä voidaan siis jakaa holdingyhtiölle osinkoa verovapaasti.

Holdingyhtiön myydessä omistamansa liiketoimintayhtiön osakkeita, on luovutusvoitto sille kevyemmin verotettu, kuin henkilöomisteisen yhtiön. Luovutusvoitto verotetaan verotuksessa yhteisöverokannalla 20 %. Mikäli yhtiöillä kuitenkin on liiketoiminnallinen yhteys, saattaa holdingyhtiö saada myydä tytäryhtiön osakkeet jopa verovapaasti elinkeinoverolain käyttöomaisuusosakkeita koskevan sääntelyn mukaisesti.

Holdingyhtiön kautta voidaan siis suojata omaisuutta ja liiketoimintaa, vähentää riskejä, se tarjoaa verotehokkuutta ja muita taloudellisia etuja, sekä antaa omistajilleen likviditeettiä. On kuitenkin tärkeää suunnitella huolellisesti, hakea ennakkoratkaisu asiassa ja ryhtyä toimeen vasta sitten kun on ymmärrys, että holding yhtiö on omaan tilanteeseen sopiva ratkaisu.

Heidi, JPond Oy
heidi.kanerva(at)jpond.fi